Galvenie | Mans profils | Reģistrācija | Iziet | Ienākt | RSS        Svētdiena, 2024-Jūnijs-23, 18:58

Izvēlne
Jaunumi
BUMMS pasākumi un projekti
UMMS pasākumi un projekti
Kultūras, izglītības un sporta pasākumi Stopiņu novadā
Aktuāli JAUNIEŠIEM Stopiņu novadā
Aktuāli NVO
Sabiedriskais labums
Pasākumi un aktivitātes Latvijā
Semināri, apmācības un pasākumi
Projektu konkursu un programmu iespējas
Info par Brīvprātīgo darbu
Stipendijas
Konkursi bērniem un jauniešiem
Labdarības organizāciju projekti
Programma LEADER, biedrības Stopiņu-Salaspils partnerības pasākumi
Nodarbinātības Valsts Aģentūras (NVA) pasākumi
Statistika

Onlainā kopā: 1
Viesu: 1
Lietotāju: 0
Sociālas vietnes

Par BUMMS

 
Kas ir BUMMS?
Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība "BUMMS” dibināta 2010. gada 18. februārī, apvienojoties aktīviem Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas bērnu un jauniešu vecākiem un skolotājiem.
Mēs darbojamies uz statūtu pamata un mūsu darbības tiešā mērķauditorija ir Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas un novada bērni un jaunieši, un viņu ģimenes, bet plašākā skatījumā – sabiedrība kopumā.
 
Biedrības BUMMS vispārējie darbības virzieni:
 
Pamatvirziens:
- Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas un tās sniegtās profesionālās ievirzes izglītības procesa atbalsts.
 
Izglītība un radošā darbība:
- Mūžizglītības un citu ar neformālo izglītību saistīto programmu izveidošana un dažādu apmācību, radošo darbnīcu, nometņu, akadēmiju, klubu un semināru organizēšana pieaugušajiem, veicinot izglītības procesa attīstību cilvēka dzīves garumā, balstot to uz mainīgām vajadzībām iegūt jaunas zināšanas, prasmes, pieredzi.
- Jauniešu neformālās izglītības iespēju, brīvprātīgā darba, iniciatīvu, līdzdalības, vietējās un starptautiskās pieredzes apmaiņas veicināšana un dalība citas programmās, veicinot Jauniešu kluba darbību, organizējot apmācības, nometnes, radošās darbnīcas, seminārus, kā arī citus atbalsta pasākumus jauniešiem.
- Alternatīvu mācību iespēju veicināšana pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, strādājot pie audzināšanas un izglītošanas metožu iespēju diapazona paplašināšanas balstot dažādu apmācību, klubu, radošo darbnīcu, nometņu organizēšanu uz neformālās izglītības metodēm.
- Mūzikas un mākslas izglītības metožu pielietošana bērnu, jauniešu un citu interesentu emocionālās un intelektuālās attīstības veidošanā.
- Interešu izglītības un citas brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana, daudzveidot interešu un citas alternatīvas izglītošanās programmas un modeļus, tos papildinot un īstenojot. Popularizēt tos, veicinot bērnu, jauniešu un citu interesentu līdztiesīgu radošu piedalīšanos.
 
Integrācija:
- Saziņas telpas izveidošana dažādām sabiedrības grupām, lai atklātu, izstrādātu, pilnveidotu un saskaņotu dažādas idejas u.c. piedāvājumus, kuri varētu sekmēt sabiedrisko un cita veida integrāciju.
- Sabiedrības integrācijas procesa veicināšana, stiprinot ģimeniskās saites un vērtības.
- Latviešu kultūras identitātes saglabāšana un stiprināšana, pilnvērtīgi izmantojot mākslas un mūzikas potenciālu.
- Cieņas veicināšana pret dažādām pasaules kultūrām, sociālo, etnisko un reliģisko daudzveidību, tās respektējot, pieņemot un novērtējot.
 
Pilsoniskā līdzdalība:
- Pilsoniskās līdzdalības, sabiedrības aktivitātes un pašorganizēšanās veicināšana.
- Labdarības akciju, izstāžu, koncertu u.c. pasākumu organizēšana pilsoniskās līdzdalības veicināšanai.
- Kompetenču, institucionālās un organizatoriskās kapacitātes veicināšana.
- Bērnu, jauniešu un citu interesentu tiesību aizsardzība, iestāšanās par to drošību un veselību, vajadzībām un interesēm.
 

Citur neklasificētu organizāciju darbība (NACE 2. - 94.99)
IETVER
Šajā klasē ietilpst:– ar politiskām partijām tieši nesaistītu organizāciju darbība, kas iestājās par sabiedrības interešu aizstāvību, izmantojot iespējas, ko dod vispārēja izglītība, politiskā ietekme, līdzekļu vākšana utt.:• pilsoņu iniciatīvas vai protestu kustības;• vides aizsardzības un ekoloģiskās kustības;• citur neklasificētas izglītības un kopienas atbalsta organizācijas;• organizācijas, kas aizstāv un veicina īpašu iedzīvotāju grupu attīstību, piemēram, etniskās un mazākumtautību grupas;• patriotiskas apvienības, ieskaitot kara veterānu apvienības;– patērētāju asociācijas;– auto amatieru biedrības;– apvienības, kuru mērķis ir savstarpēju kontaktu dibināšana, piemēram, rotari klubi, ložas u.c.;– jaunatnes apvienības, studentu apvienības, klubi, korporācijas u.c. organizācijas;– organizācijas, kuru darbības mērķis ir veicināt kulturālu atpūtu, brīvā laika pavadīšanu un interešu izkopšanu (izņemot sporta pasākumus vai spēles), piemēram, dzejas, literatūras un grāmatu klubi, vēstures izpētes klubi, dārzkopības klubi, kino, foto, mūzikas, mākslas, amatniecības un kolekcionāru klubi, sociālie klubi, karnevālu klubi u.c. klubi.Šajā klasē ietilpst arī:– dotāciju piešķiršana, ko veic sabiedriskās vai citas organizācijas.
NEIETVER
Šajā klasē neietilpst:– labdarība, piemēram, līdzekļu vākšana sociālās palīdzības mērķiem, sk klasi 88.99;– profesionālu mākslinieku trupu vai organizāciju darbība, sk grupu 90.0;– sporta klubu darbība, sk. klasi 93.12;– profesionālo apvienību darbība, sk. klasi 94.12.

Vecāku talanti, spējas un zināšanas, to attīstība, pārmantošana un pielietojamība - patiesi nenovērtējama. 
 Svarīgi ir to apzināties. BIEDRĪBA ir viens no sabiedrības attīstības risinājumiem.
 
.............................................................................................................
 
BUMMS logo
 
             

Tas var būt arī krāsains, ņemot vērā pamatnes krāsu.

.............................................................................................................
 
BUMMS statūti
 
 Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība "BUMMS” statūti. 

.............................................................................................................
 
BUMMS iestāšanās iesniegums

Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība "BUMMS” iestāšanās iesniegums.

.............................................................................................................
 
BUMMS mērķi un uzdevumi
 
  Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība "BUMMS” dibināta 2010. gada 18. februārī, apvienojoties aktīviem bērnu un jauniešu vecākiem un skolotājiem. Biedrības "BUMMS" darbības tiešā mērķauditorija ir Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas un novada bērni un jaunieši, un viņu ģimenes, bet plašākā skatījumā – sabiedrība kopumā. Biedrības vispārējie darbības mērķi un uzdevumi.

 .............................................................................................................
 
Lēmumu pieņemšanas process biedrībā
 
Augtākā biedrības lēmējinstitūcija ir biedru sapulce. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 4 ievēlētiem valdes locekļiem. Biedrības valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē biedrības darbu. Biedrībai var būt savas organizatoriski patstāvīgas struktūrvienības. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents.

.............................................................................................................
 
Biedrības darbību regulē
 
Nolikums par Valdes un amatpersonu pienākumiem, atbildību;
Nolikums par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu;
Iekšējās kārtības noteikumi;
Likums par sapulcēm, gājieniem, piketiem;
u.c. likumi un normatīvie akti, kas nosaka Biedrību,
kā arī citu juridisko personu, darbības organizāciju.

.............................................................................................................
 
Biedrības finansējums
 
Biedrība "BUMMS" piedalās dažādos pašvaldības, valsts, fondu, programmu, ES un citu valstu izsludinātajos projektu konkursos, ar kuru palīdzību tai ir iespēja nodrošināt savu pamatfunkciju finansējumu, dažādu projektu un aktivitāšu īstenošanu. Biedrība var saņemt fizisko un juridisko personu ziedojumus, valsts un tās institūciju finansiālo atbalstu dažādu sabiedrībai aktuālu projektu īstenošanai. Biedrība arī pati var organizēt dažādus pasākumus un projektus, sniegt pakalpojumus un organizēt sociālo uzņēmējdarbību, tādējādi veicinot mērķu īstenošanu.

Biedrības valde darbojas brīvprātīgi, par darbu biedrības labā, tā atalgojumu nesaņem. Valde atalgojumu var saņemt uz līgumu pamata, ja biedrībai ir pietiekoši līdzekļi to izmaksām, vai arī, ja valdes locekļi ir projektu vai to aktivitāšu vadītāji un atalgojuma izmaksas var iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās.

.............................................................................................................
Biedrības iekšējā attīstība
Par biedrības BUMMS biedru var kļūt ikviens interesents aizpildot Iestāšanās iesniegumu un iesniedzot to biedrības valdei. Valde iesniegumus izskata tuvākajā sēdē, statūtos noteiktā kārtībā.

 .............................................................................................................
 
Plaši attīstīta un iecietīga sabiedrība,
kas spēj patstāvīgi organizēties un mērķtiecīgi darboties
savas un citu dzīves vides uzlabošanai.

Meklēšana
Ieejas forma

Kalendārs
«  Jūnijs 2024  »
POTCPkSSv
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Noderīgas vietnes
 • STOPIŅU NOVADS

 • Stopiņu-Salaspils Partnerība

 • Latvijas Lauku Forums

 • Valsts Lauku Tīkls

 • Lauku Atbalsta Dienests

 • European Network for Rural Development

 • Latvijas Pilsoniskā Alianse

 • biedrība SOCINTEGRA

 • VOLVO Truck Latvia
 • LabieDarbi.lv


 • biedrība TREPES


 • Jaunatne darbībā

 • biedrība ESI LABS


 • ESfinanses.LV

 • Rīgas Plānošanas reģions

 • Sabiedrības Integrācijas Fonds

 • Copyright by BUMMS © 2024