Galvenie | Mans profils | Reģistrācija | Iziet | Ienākt | RSS        Svētdiena, 2024-Jūnijs-23, 13:11

Izvēlne
Jaunumi
BUMMS pasākumi un projekti
UMMS pasākumi un projekti
Kultūras, izglītības un sporta pasākumi Stopiņu novadā
Aktuāli JAUNIEŠIEM Stopiņu novadā
Aktuāli NVO
Sabiedriskais labums
Pasākumi un aktivitātes Latvijā
Semināri, apmācības un pasākumi
Projektu konkursu un programmu iespējas
Info par Brīvprātīgo darbu
Stipendijas
Konkursi bērniem un jauniešiem
Labdarības organizāciju projekti
Programma LEADER, biedrības Stopiņu-Salaspils partnerības pasākumi
Nodarbinātības Valsts Aģentūras (NVA) pasākumi
Statistika

Onlainā kopā: 1
Viesu: 1
Lietotāju: 0
Sociālas vietnes

Biedrības biedriem, Ziedotājiem un Labdariem

 INFO biedrības "BUMMS" biedriem

Biedru naudas iemaksas un/vai ziedojumus var veikt sekojoši:

 
   1. Veicot iemaksu biedrības bankas kontā: 
             - maksājuma mērķī jānorāda ziedojuma mērķis;
                          - Biedru nauda par ....gadu .... eur, papildus norādot 
                                 - vārds, uzvārds, personas kods, 
                                 par kuru tiek veikts maksājums;
                          - Ziedojums biedrības BUMMS darbībai;
                          - Mērķziedojums (norādot kāds).
 
   2. Veicot skaidras naudas iemaksu pret attaisnojošu dokumentu, likumā noteiktā 
       kārtībā:
              - biedru naudai - kases ieņēmumu orderis;
              - ziedojumam - VID numurētā stingrās uzskaites kvīts.

Iestāšanās iesniegums.
Statūti.

Kāpēc kļūt par biedrības BUMMS biedru?

1. Iespēja piedalīties un arī pašam organizēt dažādus pasākumus, vadīt nodarbības, apmācības, projektus un dažādas aktivitātes. Īpaši aicinam piebiedroties jauniešus, kuri var piedalīties dažādu sev nozīmīgu projektu īstenošanai vietējā un arī starptautiskajā mērogā.
 
2. Biedrības BUMMS biedri, biedrības organizētajos pasākumos, darbnīcās un dažādās aktivitātēs, kurās ir noteikta dalības maksa, var piedalīties saņemot BUMMS biedra kartes atlaidi. Par BUMMS biedra kartes saņemšanu, interesēties biedrībā.
 
 
INFO biedrības "BUMMS" ziedotājiem un labdariem

Kāpēc atbalstīt biedrības BUMMS aktivitātes, pasākumus un projektus?

 
1. Tā ir iespēja ikvienam uzņēmumam saņemt papildus reklāmas iespējas, jo biedrība plāno ne tikai vietēja, bet arī starptautiska mēroga projektus. Visos publicitātes pasākumos un aktivitāšu norises laikā, tiek sniegta informācija par ziedotājiem un atbalstītājiem.
 
2. Visi biedrības BUMMS ziedotāji un atbalstītāji tiek uzņemti biedrības BUMMS Goda biedru statusā. Biedrības BUMMS Goda biedri un to organizāciju darbinieki, biedrības organizētajos pasākumos, darbnīcās un dažādās aktivitātēs, kurās ir noteikta dalības maksa, var piedalīties saņemot BUMMS Goda biedra kartes atlaidi. Par BUMMS Goda biedra kartes saņemšanu, interesēties biedrībā.
 
Veicot materiālu vai finansiālu ziedojumu tiek noslēgts Ziedojuma līgums (ja kāda no pusēm vēlas), likumā noteiktā kārtībā. 
Biedrība "BUMMS" darbojās uz statūtu pamata, noteiktu mērķu īstenošanai, kuru galvenie ieguvēji ir bērni un jaunieši. Ikviens, kurš vēlas ziedot biedrības "BUMMS" mērķiem un projektu īstenošanai,var būt drošs, ka ziedojums tiks izlietots lietderīgi. Esam pārliecināti, ka ikviens atbalstītājs gūs gandarījumu par ieguldīto.
 
 
Biedrības rekvizīti ziedojumu saņemšanai
Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība BUMMS 
Reģistrācijas Nr. 40008155671 
Institūta iela 1B, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 
A/S Swedbank, konts LV 81 HABA 055 1028 513 455, SWIFT HABALV22
 
 
 
Ziedojuma mērķis - „Ziedojums biedrības "BUMMS" darbībai"

Ziedojuma mērķis var būt arī cits, ņemot vērā dotajā brīdī īstenotos projektus, kuriem ir nepieciešams finansiāls atbalsts. Par iespējamiem mērķziedojumiem interesēties personīgi, zvanot pa tālr.29515568 vai rakstot anita.bumms@inbox.lv Anitai. 

Labdarības projekti.

 
Info uzņēmējiem 
 
Aicinam uz sadarbību, dažādu vietējo un starptautisko projektu realizācijai, Stopiņu novada kā arī citu Latvijas pilsētu un novadu uzņēmējus. Biedrība BUMMS vēl nav ieguvusi Sabiedriskā labuma statusu, tāpēc nodokļu atvieglojumus pašlaik uzņēmumi par ziedojumiem nevar saņemt. 
Tā vietā mēs piedāvājam sadarbību - barteri, ziedojumu pret pakalpojumu. Mēs labprāt novadīsim kādu radošo darbnīcu, meistarklasi, semināru, motivācijas vai komandas saliedēšanas aktivitātes, dažādu pasākumu ietvaros.
 
Par sadarbības iespējām var interesēties zvanot pa tālr.29515568 vai rakstot anita.bumms@inbox.lvAnitai.
 
 

 
Brīvprātīgais darbs un ziedojums
 
 
Ja vēlies ziedonevis naudu, bet savu brīvo laiku un zināšanas, tad BUMMS Tev piedāvā kļūt par BRĪVPRĀTĪGO* (piemēram, darba grupas vadītājs, kā speciālists kādā jautājumā, kā pasniedzējs, apmācību vadītājs vai cits). Mūsu mērķa grupa ir bērni un jaunieši, viņu ģimenes, kuras ne vienmēr var atļauties samaksāt par dalību kādā pasākumā, tāpēc mēs būsim priecīgi un pateicīgi ikvienam brīvprātīgajam, kurš ar pieteiksies brīvprātīgajam darbam biedrībā sabiedrības labā.
 
Meklējam brīvprātīgo/-os.
Biedrība BUMMS ikgadu Ziemassvētku laikā organizē un īsteno labdarības akciju "Dāvāsim svētkus", kuras tiešā mērķa grupa ir grūtībās nonākušās ģimenes ar bērniem.
 
Mēs meklējam brīvprātīgo sekojošās izpildes jomās, kā projektu vadītāja asistents:
- Sabiedriskās attiecības,
- Mēdiju un komunikāciju jautājumi,
- Publisko pasākumu organizēšana, īstenošana,
- Sponsoru piesaiste,
- Radošo darbnīcu vadīšana,
- u.c.
 
Jūs iegūsiet:
- Papildus zināšanas un prasmes
- iepazīsiet neformālās izglītības iespējas,
- izvērtēsiet savas spējas un radošo apņēmību,
- iegūsiet projektu vadīšanas iemaņas, lietvedības un darba organizācijas pieredzi.
 
Citas iespējas:
- ar katru Brīvprātīgo tiek slēgts Brīvprātīgā darba līgums, kurā tiek atrunāti visi brīvprātīgā darba nosacījumi, pienākumi u.t.t.
- Brīvprātīgais dotās darba iemaņas var atspoguļot savā CV
 
Pieteikšanās nosacījumi:
- Ja TEV ir vēlme un zināšanas piedalīties kādā no piedāvātajām brīvprātīgā darba jomām,
- Ja TU proti plānot savu laiku,
- Ja TU esi radošs,
- TEV ir vēlme iemācīties ko jaunu, iegūt jaunu pieredzi un iemaņas,
- Ja TU vēlies apgūt projektu vadīšanu, to organizēšanu un īstenošanu,
- Ja TU vēlies iegūt darba organizācijas un lietvedības pieredzi,
- Ja TEV ir 18 g.v.
un tu tici savām spējām, PIESAKIES!
 
Atsūti savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi konkrētai vienai/vairākām brīvprātīgā darba izpildes jomai/-ām uz e-pastu: anita.bumms@inbox.lv
 
Papildus informācija:
Biedrība BUMMS
Institūta iela 1B, Ulbroka, LV2130
Anita Vilerte
tālr.: 29515568
anita.bumms@inbox.lv
 
Brīvprātīgais darbs ir bezatlīdzības darbs vai pakalpojumu sniegšana, ko veic fiziska persona, nestājoties ar biedrību darba tiesiskajās attiecībās, un kas ir vērsts uz biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanu. Tā ir laika, zināšanu un prasmju ziedošana sabiedrības labā, par to nesaņemot atalgojumu, bet lielisku iespēju gūt jaunas zināšanas, prasmes, pieredzi (to norādot arī CV) un emocijas, kā arī radīt sev plašāku pasaules redzējumu.
 
Ja esi ieinteresēts, tad sazinies ar mums! Zvani pa tālr.29515568 vai raksti anita.bumms@inbox.lvAnitai.
 
 

Ziedojums
 
Ziedojums var būt mantiskie vai finansiālie līdzekļi, kurus ziedotājs bez atlīdzības (bez pienākuma saņēmējam veikt darbības, kurām ir atlīdzības raksturs), pamatojoties uz mutisku vai rakstisku līgumu, nodod nevalstiskai (sabiedriskā labuma) organizācijai tās statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.
 
 

Sponsorēšana
 
Sponsorēšana rodas brīdī, kad uzņēmums paredz finansiālu līdzekļu/resursu piešķiršanu pasākumam vai notikumam apmaiņā pret publicitāti vai cita rakstura saistībām ar šo pasākumu vai notikumu.Biedrība BUMMS ar katru sponsoru slēdz sadarbības līgumu.
Tradicionāli uzņēmumam ar sponsorēšanas palīdzību tiek veicināts kontakts ar potenciālo auditoriju.
 
 

Biedrības BUMMS rekvizīti
 
Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība BUMMSReģ.Nr. 40008155671
Juridiskā adrese Institūta iela 1B, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Radošā darbnīca Institūta iela 14, 2.stāvs, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Banka A/S Swedbank; konts LV 81 HABA 055 1028 513 455; SWIFT kods HABALV22
 
Pašlaik ar mums var sazināties:
 
Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas
atbalsta biedrība BUMMS
 
Valdes priekšsēdētāja - Anita Vilerte
Tālr.: 29515568 (LMT)
 
Meklēšana
Ieejas forma

Kalendārs
«  Jūnijs 2024  »
POTCPkSSv
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Noderīgas vietnes
 • STOPIŅU NOVADS

 • Stopiņu-Salaspils Partnerība

 • Latvijas Lauku Forums

 • Valsts Lauku Tīkls

 • Lauku Atbalsta Dienests

 • European Network for Rural Development

 • Latvijas Pilsoniskā Alianse

 • biedrība SOCINTEGRA

 • VOLVO Truck Latvia
 • LabieDarbi.lv


 • biedrība TREPES


 • Jaunatne darbībā

 • biedrība ESI LABS


 • ESfinanses.LV

 • Rīgas Plānošanas reģions

 • Sabiedrības Integrācijas Fonds

 • Copyright by BUMMS © 2024